Oferta dla Klienta Indywidualnego

W oparciu o najwyższej jakości półprodukty przygotowujemy następujące sortymenty handlowe:

Eko Groszek o uziarnieniu

5-25 mm o wartości opałowej od 24 do 28 MJ/kg

Groszki o uziarnieniu

 8-30 mm o wartości opałowej od 24 do 28 MJ/kg

Orzech

40-80 mm o wartości opałowej od 24 do 29 MJ/kg

Orzech II

24-40 mm o wartości opałowej od 24 do 29 MJ/kg

Wszystkie oferowane sortymenty charakteryzują się  minimalną zawartość Siarki oraz popiołu.

Wszystkie produkty oferujemy zarówno pakowane po 25 kg  jak również na wagę .

Doświadczenie naszej kadry oraz załogi, pozwala nam podjąć wyzwania organizacji dostaw hurtowych do zakładów przemysłowych spełniając wszystkie wymagania techniczne stawiane przez Klienta.